martes, 14 de febreiro de 2023

Un planeta dinámico

Teoría da expansión do fondo oceánico

Teoría da deriva continental

Métodos sísmicos e as descontinuidades

Capas da Terra

As correntes de convección

A tectónica de placas