venres, 12 de abril de 2024

Dinámica externa

Bordos diverxentes e bordo transformantes

Bordos converxentes

A tectónica de placas

As correntes de convección

Capas da Terra

Métodos sísmicos e as descontinuidades

Teoría da deriva continental

Teoría da expansión do fondo oceánico

Ciclo de Wilson

As dobras

Diáclases e fallas

Esforzos tectónicos